Kurzy – info

Milí, hromadí se dotazy, že jste začátečníci, měli byste zájem cvičit, ale hodí se Vám místo nebo čas pro pokročilé, co s tím? Má odpověď zní takto: byla doba, kdy žádný kurz začátečníků neexistoval, nově příchozí se dle svých možností postupně přizpůsoboval a skupina „stálic“ to respektovala. V mých lekcích nikdo na hlavě nestojí a není to ani mé krédo Vás tohle naučit. Daleko přínosnější je respekt k sobě samému, svým možnostem, momentálnímu psychickému stavu, nesoutěživost……….Jednoduše tak, aby byla splněna snad ta nejdůležitější zásada (Jama) a tou je Ahimsá – neubližování (si).

Cvičíme ve sportovním centru Sport Hrádek  Plzeň – Červený Hrádek.

Kurzy Podzim – zima 2018/19 v Červeném Hrádku od 11. září do 30. ledna.

Úterý: 19.30 – 21.00 pokročilí, 19 lekcí/90min, kurzovné 2.280,-Kč (tj.120,-/lekce), – volná místa

Středa: 19.00 – 20.30 pokročilí, 19 lekcí/90min, kurzovné 2.280,-Kč (tj.120,-/lekce) – kurz je zcela naplněn


 

Do kurzů je třeba se přihlásit (viz. kontakt) a spolu s tím zaplatit nevratnou zálohu 1.000,-Kč na účet. Jako variabilní číslo, prosím, uveďte Vaše telefonní číslo a do zprávy pro příjemce napište Vaše příjmení a hodinu lekce, kterou jste si vybrali (např. JANA NOVAKOVA 15.15). Doplatek nejpozději do 31. 8.  na účet nebo po domluvě na první lekci v hotovosti.

Úterní lekce začínají 11. září 2018 a končí 29. ledna 2019, středeční pak od 12. září 2018 do 30. ledna 2019.
S sebou si vezměte neklouzavou podložku na cvičení, deku na relaxaci a vrstvené oblečení.

Cena jednotlivé lekce bez předplatného: 160,-Kč.

Ve vánočním období od 21. 12. 2018 do 7. 1. 2019 necvičíme.


 

Kurzy Podzim – zima 2018/19 v Plzni (Havlíčkova č.15) od 11. září do 31. ledna 2019
mrkněte na stránky www.sam-joga.cz

Úterý:     17.15 – 18.45 Jóga – jemná, relaxační, 19 lekcí/90min, kurzovné 2.850,-Kč (tj.150/lekce) – zbývá 1 volné místo

Středa:      8.30 – 10.00 Jóga – ranní protažení, 19 lekcí/90min, kurzovné 2.850,-Kč (tj. 150/lekce) – volná místa, PROZATÍM POZASTAVEN!

Čtvrtek:     8.30 – 10.00 Jóga – ranní protažení, 19 lekcí/90min, kurzovné 2.850,-Kč (tj.150/lekce) – zbývají 2 volná místa
                15.15 – 16.30 Jóga – začátečníci, 19 lekcí/75min, kurzovné 2.470,-Kč (tj.130/lekce) – zbývá 1 volné místo
                16.45 – 18.00 Jóga – začátečníci, pokračující, 19 lekcí/75min, kurzovné 2.470,-Kč (tj.130/lekce) – zbývá 1 volné místo
                18.15 – 19.45 Jóga – jemná, relaxační, 19 lekcí/90min, kurzovné 2.850,-Kč (tj.150/lekce) – kurz je zcela naplněn

Do kurzů je třeba se přihlásit (viz. kontakt) a spolu s tím zaplatit nevratnou zálohu 1.000,-Kč na účet. Jako variabilní číslo, prosím, uveďte Vaše telefonní číslo a do zprávy pro příjemce napište Vaše příjmení a hodinu lekce, kterou jste si vybrali (např. JANA NOVAKOVA 15.15). Doplatek nejpozději do 31. srpna 2018 na účet nebo po domluvě na první lekci v hotovosti.

Úterní lekce začínají 11. září a končí 29. ledna 2019, středeční od 12. září do 30. ledna 2019, čtvrteční pak od 13. září do 31. ledna 2019.

Cena jednotlivé 75 min. lekce 180,- Kč, jednotlivé 90 min. lekce 200,- Kč.

Ve vánočním období od 21. 12. 2018 do 7. 1. 2019 necvičíme.


 

K obsahu kurzů:
Všechny kurzy vycházejí z klasické hathajógy.
Jóga – jemná, relaxační – probíhá v klidném a pomalém tempu v plné přítomnosti, bdělosti a toleranci ke svému tělu a ke svému momentálnímu psychickému stavu. Projdeme počátečním naladěním a relaxací, rozhýbeme klouby, proplujeme ásanami a po pránájámě (práce s dechem) necháme vše doznít v konečném uvolnění.

Jóga – ranní protažení – po kratičkém naladění protáhneme a rozhýbeme tělo a konečnou relaxací naladíme mysl tak, abychom s lehkostí zvládli pracovní den.

Jóga – začátečníci – naučíte se správně dýchat, postupně ochutnáte jednotlivé ásany a pomocí relaxace a vizualizace se naučíte ztišit často tak roztěkanou mysl.


 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Kdo je správce?

Eva Rabadová, Náves 280, 330 01 Kyšice, IČ 42804485

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

– budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

– plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

– umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1. poskytování služeb, plnění smlouvy (zařazení do kurzu)

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní kontakt, jméno nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (zařazení do kurzu).

2. vedení účetnictví

Vaše osobní údaje (fakturační údaje – adresa) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 10 let (dle zákona o účetnictví – zákon č. 563/1991).

3. zasílání aktuálních informací a bulletinů

Vaše osobní údaje (email a jméno), používám výhradně pro sdělení aktuálních informací a bulletinů a to z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají. Kdykoli můžete tento souhlas odvolat na adrese: rabousek@seznam.cz

Nerozesílám nabídky třetích osob.

4. fotografická dokumentace z některých živých akcí

Na víkendových akcích a na akcích pořádaných v prostorách studia na adrese Havlíčkova 15, Plzeň mohu pořizovat fotografickou dokumentaci. Fotografie by v takovém případě mohly být publikovány na webových stránkách www.satjajoga.cz v záložce Galerie nebo na facebookovém profilu Satjajoga Eva Avé Rabadová, případně na letáčcích propagujících jiné akce (letáčky nebudu publikovat bez výslovného souhlasu osob na nich zobrazených). U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi vědět před pořádáním živé akce nebo v jejím průběhu.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Nepoužívám.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační bezpečnostní opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup pouze já.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno v rámci EU.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: rabousek@seznam.cz

– právo na přístup – můžete mne kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 7 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč

právo na přenositelnost dat – povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve struktrovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci

– právo na doplnění a změnu osobních údajů – pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální, máte právo požádat správce údajů o nápravu

právo na omezení zpracování – můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování

právo na výmaz (být zapomenut) – nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

právo podat stížnost – pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání bulletinů, aktualit a obchodních sdělení

E-maily s pozvánkami na akce, aktualitami a bulletin posílám jen na základě vašeho souhlasu. Odběr e-mailů můžete kdykoli zrušit na rabousek@seznam.cz

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit o zachování mlčenlivosti o vašich osobních údajích. Bez vašeho souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018